Not Innovated Here

Laboratory of Creative Destruction

If your business is Electric Vehicles, Li-ion Batteries, Artificial Intelligence (AI) or Critical Raw Materials, you have come to the right place!

 

AJANKOHTAISTA: 

Sähköautomarkkina-malli (SAM) julkaistu

Sähköautomarkkinoiden mallinnushanke (SAM) testasi erilaisten ohjauskeinojen vaikutusta Suomen sähköautokannan kehitykseen. Latausinfran investoinneilla merkittävin sähköautoilua edistävä vaikutus.

Konsulttiyritys Not Innovated Heren toteuttama Suomen sähkö- ja hybridiautojen markkinoita mallintava SAM – hanke havainnollistaa, miten erilaiset ohjaustoimenpiteet vaikuttavat kuluttajiien valmiuteen siirtyä sähköautoihin, ja tarjoaa näin arvokasta tietoa poliittisille päättäjille. Malli on julkisesti dokumentoitu, ja sen jatkokehitys on siten mahdollista. Hankkeen toteuttivat liikkenjohdon konsultit KTT Jarkko Vesa ja DI Roope Vesa (Not Innovated Here), ja hankkeen rahoittajana toimi STEK ry.

Hankkeen loppuraportti on ladattavissa täältä.

 

 

Roope Vesan diplomityö on ladattavissa täältä.

 

 

Raportit:

Vesa, J. (2019). Sähköautomarkkina-malli (SAM). Loppuraportti 17.4.2019. Not Innovated Here.

Vesa, R. (2019). A Model-Based Study on Finnish Electrified Vehicle Market. Faculty of Engineering and Natural Sciences. Master’s Thesis, February 2019. Tampere University.

 

Tutkimuksen tekijät:

KTT Jarkko Vesa

 

DI Roope Vesa

 

 

Services

Electric Vehicles, EV Batteries & Critical Raw Materials

Are you interested in the evolution of the Electric Vehicle (EV) markets, or how will the EV battery market evolve in the coming years? We are working closely with EV battery recycling and with Critical Raw Materials required for batteries and other technologies of the future.

Artificial Intelligence (AI) and
Robotic Process Automation

Software robotics offers better quality with lower cost and faster than traditional manual work. We have been closely following the emergency of the RPA market. We are also involved in the standardization work of the Artificial Intelligence at ISO/IEC JTC1 SC 42.

Strategic planning, Regulation & Process consulting

Over the past 20 years we have been involved in strategy consulting work both in established in start-up companies. Our special area is understanding the impact of regulation and legislation in the strategy. We have also helped our customers in process development.